enjay-bk-case
enjay-bk-case

Energie terugwinnen uit restaurantkeukens? Waarom zouden we?

In de Scandinavische landen hebben de meeste restaurants warmtewisselaars die energie terugwinnen uit afvoerkanalen in de keuken. Maar kijken we naar Europa als geheel, dan winnen de meeste restaurants alleen warmte terug uit de algemene ruimten – en niet uit de keukens. Waarom is dat?

Waarschijnlijk omdat de lucht in de keuken zwaar vervuild is met vet en roet. Men denkt dat het moeilijk of zelfs onmogelijk is om hieruit energie terug te winnen zonder veel en duur onderhoud en mét het risico op downtime – natuurlijk altijd precies op het moment dat de gasten op hun eten zitten te wachten.

En tot nu toe klopte dat ook. Immers, traditionele systemen voor energieterugwinning raken in vervuilde luchtstromen snel verstopt. Dus ook al zijn er terugwinsystemen geïnstalleerd, zoals in Scandinavië, dan werken ze waarschijnlijk niet geweldig (als ze al werken) en moeten ze vaak noodgedwongen worden uitgeschakeld.

Als er geen terugwinsysteem is, zoals in de rest van Europa – en waarschijnlijk in een groot deel van de rest van de wereld – is de kans op verstopping of onderhoudsproblemen natuurlijk klein, maar verspillen gebouw- en restauranteigenaars ook een enorme hoeveelheid energie en geld; misschien omdat ze er niet bij stilstaan óf omdat ze dus denken dat terugwinning in vervuilde lucht niet kan.

Maar... in de keuken zijn de temperaturen het hoogst en is de luchtstroom het grootst. Denk eens aan een fastfoodrestaurant en hoeveel uur per dag dat draait. Al die warmte verdwijnt rechtstreeks de lucht in. Een enorme verspilling van energie, maar ook onnodige CO2-uitstoot en, niet onbelangrijk, geldverspilling. Met andere woorden, in de keuken van restaurants is een wereld te winnen. En met de heavy-duty Lepido, die anders is dan traditionele warmtewisselaars en wel raad weet met vet en roet, kunt u voortaan gewoon energie terugwinnen uit deze vervuilde luchtstromen.

Dus, wilt u iets doen dat er echt toe doet en waarmee u daadwerkelijk bijdraagt aan de vermindering van broeikasgassen – immers: het schoonste kilowattuur is het kilowattuur dat niet is opgewekt – dan is het tijd om uw aandacht te richten op restaurantventilatie. En met Lepido is dat niet alleen mogelijk, maar ook winstgevend!

Meer weten? Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

lepido - updated image