Canva Design DAFaK2_C5D0

Energiåtervinning för smutsig frånluft

När Lantmännens pannkaksfabrik i Tjärby utanför Laholm nu återbyggs efter branden i oktober förra året är det Enjay som levererar värmeväxlarna Lepido – utformade speciellt för smutsig frånluft

Lantmännens pannkaksfabrik är Nordens största anläggning. Varje dag gräddas 600 000 pannkakor i tre olika produktionslinjer med en total luftomsättning på 30 kubikmeter i sekunden. Energin i den varma och feta frånluften ska återvinnas med hjälp av Lepido, en svenskutvecklad vätskekopplad värmeväxlare speciellt utformad för nedsmutsad frånluft.

Värmeväxlaren används i dag främst på restauranger och storkök och finns i drift på åtta olika marknader i Europa. Leveransen till pannkaksfabriken blir det första storskaliga industriprojektet för Enjay, motsvarande cirka 30 restaurangprojekt.

"Det som skiljer detta projekt från våra övriga är egentligen omfattningen. Vår teknik klarar att återvinna energi ur smutsig frånluft oavsett om det är fukt, sot, smutspartiklar eller fett som är problemet", säger Mattias Edelborg, teknisk chef på Enjay.

Systemet, som tas i drift under våren 2023, beräknas återvinna cirka 1 500 000 kWh per år, vilket motsvarar 99,7 procent av värmebehovet i produktionsanläggningen.

Om Lepido

Lepido kan beskrivas som en extra kraftfull värmeväxlare, speciellt framtagen för att återvinna värmeenergi ur smutsig frånluft från exempelvis restauranger, tvätterier eller andra processer som alstrar värme – men också partiklar och smuts där det är omöjligt eller oekonomiskt att använda traditionell utrustning. 

Om du vill läsa originalartikeln publicerad på Energi&Miljö kan du göra det här