ENJAY_Lepido_Low_Maintenance

Energiåtervinning ur smutsig frånluft, utan extra underhåll?

Varför hävdar vi att Lepido klarar att återvinna energi ur smutsig frånluft utan att kräva extra underhåll? Jo, för att Lepido är en extra kraftfull värmeväxlare, speciellt framtagen för att fungera i denna extrema miljö, inte en standardlösning som anpassats i efterhand.

Det är ett välkänt faktum att fett, fukt och sot från kommersiell matlagning täpper till traditionella aggregat. För traditionella lösningar som använder sig av lameller krävs inte bara omfattande underhåll i form av filterbyten utan även rengöring av själva aggregatet för att undvika igensättning.

Lepido använder sig av slingor istället för lameller. Slingornas uppsättning är utformad för att skapa ett luftflöde där merparten av partiklarna färdas igenom värmeväxlaren istället för att fastna. Avståndet mellan slingorna är cirka 10 mm istället för 2–4 mm som oftast är fallet där lameller används, vilket innebär att det finns utrymme för en viss påbyggnad utan att tryckfallet påverkas. Denna patenterade uppsättning av slingor kallas PRG®, säkerställer energiåtervinningen även i de mest nersmutsade ventilationsmiljöer, utan behov av filterbyten eller extra rengöring.

Underhållet av Lepido täcks av ordinarie genomgång/rengöring av IM-kanal, cirka 1–2 ggr per år.

enjay_oursolution_PRG_image-1