Bild Gjuteri LinkedIN

Har ni spillvärme? Grattis!

I alla fastigheter där det pågår en process som avger värme (framställning av livsmedel, tvätteri, svetsning, måleri, torkanläggning etc.) finns vad som kallas processventilation. Den leder ut den varma men smutsiga luften ut ur fastigheten. Fram tills nu har det varit omöjligt att återvinna värmen i denna luft på grund av smutsen, så detta blir i stället spillvärme som ventileras rakt ut utan återvinning.

Men inte nu längre. För vi har utvecklat världens första värmeväxlare som klarar att återvinna värme, även om luften är smutsig. Från och med nu kan all spillvärme i processventilationen återvinnas och användas igen. Och igen. Och igen…

Så ju mer ”spillvärme” ni har på er anläggning, ju mer energi kommer vi kunna hjälpa er att återvinna. På så sätt kan ni minska energiförbrukningen, sänka driftskostnaderna och reducera utsläppen av fossil CO2. Win, win, win.

Den återvunna värmen kan nyttjas till att värma upp lokalerna, värma upp luft eller vatten som används i produktionen.

Sammanfattningsvis kan man säga att vår teknik gör det lönsamt att minska utsläppen av fossil CO2.

Potential besparing

Luften i processventilationen håller vanligtvis hög temperatur, och eftersom produktionen ofta pågår dygnet runt är det mycket luft som ventileras ut. Detta innebär att det är en betydande besparing som går att genomföra om spillvärmen återvinns.

Den genomsnittliga återvinningen i de projekt vi deltagit i är 900 000 kWh per år. Med en energikostnad på 60 öre /kWh innebär detta en besparing på 540,000 SEK per anläggning/år.

Genom att återvinna energi i stället för att släppa ut den i luften minskar fastighetens energiförbrukning vilket i sin tur även minskar utsläppen av fossil CO2. Med en återvinning på 900 000 kWh per år innebär det en minskning av fossil CO2 med cirka 50 ton per år.

Har ni spillvärme på er anläggning?

I alla fastigheter där det pågår någon typ av process så finns det spillvärme. Exempel på anläggningar som garanterat har processventilation/spillvärme är:

  • Målerier
  • Tvätterier
  • Anläggningar för livsmedelsproduktion
  • Gjuterier
  • Torkanläggningar
  • Polymer/gummitillverkning
  • Restaurangkök

Skicka ett mail till enquiries@enjaystems.com så hjälper vi dig räkna ut hur mycket spillvärme ni har på er anläggning och kommer med förslag på hur ni kan återvinna denna. Du kan även kontakta oss via telefon på detta nummer: 040 12 33 30  

Eller så använder du kontaktformuläret nedan så kontaktar vi dig.