enjay-city-2048x796

Hur kan Lepido minska de globala utsläppen av fossila CO2 med 1%?

Lepido, en extra kraftfull värmeväxlare specifikt framtagen för energiåtervinning ur smutsig frånluft – utvecklad och tillverkad i Sverige.

40% av all energi som produceras i världen går till att bygga, värma upp, belysa eller kyla ner fastigheter. Att producera denna energi står för cirka en tredjedel för alla utsläpp av CO2.. Sålunda ger effektiviseringar inom detta område stor effekt.

Genom att installera en Lepido går det i genomsnitt att återvinna 85.000 kWh per restaurang/år. Baserat på internationella värden innebär detta att minskningen av utsläpp av CO2 uppgår till ca 40 ton per restaurang och år. OBS värdet är ett globalt snitt, minskningen per land varierar baserat på aktuellt lands koldioxidekvivalent. Då antalet restauranger runt om i världen uppskattas till cirka 15.000.000 blir den potentiella totala besparingen om samtliga restauranger skulle installera en Lepido 500 megaton per år. Det motsvarar 1% av det prognosticerade totala utsläppet av CO2 år 2050.

Värt att notera är att Lepido går att använda inom ett flertal olika segment som även dessa har smutsig frånluft, så som exempelvis tvätterier, matfabriker, kemiska fabriker, träberedningsanläggningar med flera. Den totala potentialen överstiger därför 1%.

För Enjay:s positiva effekter i klimatkampen har följande utmärkelser mottagits.

WWF - Climate solver 2018
Global Cleantech – 2018 Top 100 Company
Solar Impulse – Efficient Solution 2020
SET Award 2020 – Finalist
Perpetuum 2020 by DENEFF – Winner
Start-up 4 Climate 2020 – Winner
Postal Code Lotteries Green Challenge 2020 – Finalist
HORECAVA Innovation Award - Overall winner 2022