20201210_232857
20201210_232857

Lepido – energiåtervinning i svåra projekt när ingenting annat fungerar

Upplever du problem med energiåtervinning i smutsig frånluft?

Har du standardutrustning installerad, och gjort allt men får ändå inte ut den förväntade energin och dras även med frekventa driftstopp och höga underhållskostnader? Troligen sitter du då med en anläggning där standardutrustning helt enkelt inte räcker till. I tex snabbmatsrestauranger är fett och sot oundvikligt och ställer till med stora problem vid värmeåtervinning men med rätt värmeväxlare, utvecklad och anpassad för smutsiga miljöer, går dessa problem att undvika, eller med andra ord, med rätt utrusning är det möjligt att få till en lönsam och hållbar energiåtervinning! Enjay har därför tagit fram Lepido som är en extra tålig ”heavy duty” värmeväxlare speciellt utvecklad för att kunna återvinna energi ur smutsig ventilationsluft. Med patenterad teknik får Lepido ett unikt luftflöde där merparten av partiklarna tillåts passera genom värmeväxlaren i stället för att fastna. Detta möjliggör inte bara återvinning, utan minimerar både nedsmutsning och tryckfall. En Lepido kan även appliceras inom andra områden med samma grundproblem.

MicrosoftTeams-image