spillvärme

Spillvärmen är död, länge leve spillvärmen!

Europas industriella spillvärme har potential att täcka 100% av det totala uppvärmningsbehovet. * Så varför fortsätter vi att ventilera ut varm processluft utan att först ta vara på energin, även när en kWh är dyrare än någonsin tidigare?

Den första anledningen är att ingen driftschef i världen vill riskera driften på sin anläggning, oavsett hur mycket pengar som går att spara på energiåtervinning. Och det är precis det man gör om man försöker återvinna energi i smutsig processluft med traditionella ventilationsaggregat. Partiklar och föroreningar sätter igen filter och växlare vilket leder till driftstopp av hela anläggningen.  

Anledning nummer två är det ökade underhållsbehovet som uppstår när man försöker rena processluft så att traditionell återvinningsutrustning ska kunna användas. Kostnaden för filter som ska bytas och aggregat som måste rengöras med täta intervall äter upp den eventuella besparingen.  

Så egentligen är det inte konstigt att enorma mängder av energi varje år ventileras rakt ut i tomma luften i formen av spillvärme.  

Men det slutar nu. 

Lepido är världens första industriella värmeväxlare, speciellt utvecklad för att kunna återvinna energi i smutsig processluft, utan att luften behöver renas. Växlarens utformning tillåter partiklar och föroreningar att passera utan att fastna, samtidigt som den erbjuder en stabil värmeöverföring.  

Tekniken används idag för att omvandla spillvärme till ren energi i processluft från snabbmatsrestauranger, tvätterier och livsmedelsproduktionsanläggningar på åtta olika marknader.  

Nu behöver du inte längre välja mellan en säker drift eller effektiv energiåtervinning. Vad väntar du på? 

Länge leve spillvärmen! 

* https://www.theguardian.com/environment/2023/feb/23/recapturing-excess-heat-could-power-most-of-europe-say-experts