lepido

Svensk teknik öppnar upp för återvinning av spillvärme i industriell processventilation

Lantmännens pannkaksfabrik i Lahom har utrustats med industriella värmeväxlare från Enjay. Den återvunna spillvärmen från processventilationen kommer täcka 99% av värmebehovet i produktionsanläggningen och den årliga återvinningen beräknas uppgå till 1,5 miljoner kWh.

Den svenskutvecklade vätskekopplade värmeväxlaren Lepido har fram tills nu använts främst av olika snabbmatskedjor för problemfri energiåtervinning i den smutsiga och feta luften i imkanalen från köket. Nu breddas Enjays erbjudande till att även innefatta alla former av industriprocesser, då samma utmaning (fett, sot, smuts, partiklar, fukt osv) finns inom processluft från många olika delar inom industrin.

Då kostnaden för energi ökat kraftigt har intresset för att ta tillvara överskottsvärme från produktionsprocesser inom industrin ökat. På kort tid har Enjay fått förfrågningar och startat upp projekt inom bland annat Livsmedelsproduktion, plast/gummitillverkning, beredning av spannmål, industriella tvätterier och även tillverkande industri.

Enjays teknik baseras på en vätskekopplad, extra kraftfull värmeväxlare som utformats för att klara av energiåtervinning i smutsig frånluft, utan förfiltrering.

Läs mer om projektet här.